Sant Jaume de Viladrover o dels Bastons

Històric Geogràfic Social Onomàstic

Balenyà - Hostalets (Osona)


Interès: Visitar

Pícnic: Sí

Sant Jaume de Viladrover o dels Bastons - imatge 1
Sant Jaume de Viladrover o dels Bastons - imatge 2
Sant Jaume de Viladrover o dels Bastons - imatge 3
altres

Descripció

L’element més bonic i remarcable d’aquesta església és el magnífic campanar de torre de tres pisos, situat al mur oest. Al primer pis té quatre finestres de mig punt, una a cada costat, totes tapiades menys una. Al segon pis hi ha unes boniques finestres geminades entre lesenes, malauradament també aparedades. Al pis superior, únicament les dels costats nord i sud són romàniques. S’hi pot observar només la decoració de dents de serra que forma un fris per damunt de les sèries de quatre arcuacions cegues, entre bandes llombardes, emmarcant les finestres geminades. És en aquestes zones del campanar eu què es juga amb la diferència de colors de la pedra utilitzada. Entre aquests colors destaca el color de la pedra sorrenca vermella, visible a les columnetes, als arcs i a les dents de serra. L’antiga porta i una finestra de doble esqueixada es conserven aparedades, al mur del sud. A la porta, adovellada de mig punt i coronada per una arquivolta, també es produeix l’agraïda alternança de colors de la pedra. El mur de l’oest conserva una finestra en forma de creu. L’interior mostra una sola nau amb arcs torals però sense l’antiga volta, que només es pot veure en l’únic lloc on s’ha conservat, aguantant el campanar. Aquest edifici ha estat datat entre finals del segle XI i inicis del segle XII.
historia

Informació històrica

L'església de Sant Jaume de Viladrover és documentada des del 1131 com a sufragània de Sant Martí del Brull. Al segle XVII ja es trobava mig enrunada i per aquest motiu Antoni Pasqual, bisbe de Vic, va fer reconstruir la volta, tapiar l’antiga porta i obrir l’actual, que porta la data del 1689. Al mur sud es van adossar una capella i una escala exterior que puja al campanar. El 1916 es va allargar la nau i es va construir l’absis neoromànic.
altres

Visions personals

Des del nostre punt de vista, l’església de Sant Jaume de Viladrover i els masos que té als voltants creen la típica imatge de l’edat mitjana, època en la qual la gent, és a dir, els pagesos de remença, vivien, o més ben dit malvivien, al costat de l’església o de la casa del senyor, i cultivaven les terres. Quan hi passem pel davant, hi veiem una imatge clara d’aquells temps. És per això que ens agrada aquesta església i la recomanem a la gent.

anterior tornar següent

-