Poua de gel

Històric Geogràfic Social Onomàstic

Balenyà - Hostalets (Osona)


Interès: Mirar i passar

Pícnic: No

Poua de gel - imatge 1
Poua de gel - imatge 2
altres

Descripció

El pou o poua de gel és una cavitat excavada a la roca d’uns dotze metres de profunditat, des de la porta d’entrada, i d’uns quinze metres aproximadament, des de la cúpula de roca fins al terra. És construïda de pedra marga (sediments del mar) típica de la zona. Està situada al costat d’un torrent i una granja porcina i aparenta ser un turó recobert de vegetació. La porta rovellada de l’entrada està amagada però molt a prop del camí; per tant, no suposa cap desviació acostar-s'hi. Actualment no s’hi pot entrar ja que està molt malmesa, però, tot i així, des de l’obertura es pot veure l’interior d’aquesta “nevera” gegant (dotze metres de diàmetre).
historia

Informació històrica

Fins a la segona meitat del segle passat, no hi havia congeladors enlloc, i per aquest motiu es construïen aquestes poues. Es feia el glaç en una bassa construïda expressament. Col•locaven el glaç, un cop tallat uniformement, dins la poua fent capes, és a dir, que primer posaven una capa de boll (les restes del blat més petites que sobren després de batre), després posaven una capa de gel d’uns quaranta centímetres i a sobre una altra capa de boll. Aquest era el mètode de col•locació dels blocs. A l’estiu posaven el gel embolicat amb palla en carros i el transportaven a les ciutats on l’utilitzaven principalment als hospitals i als hotels. Les poues es caracteritzen per la temperatura que hi ha a dins, ja que es manté constant tant si és estiu com si és hivern. El nom “poua” prové del parlar col•loquial de la zona. Això també es pot veure reflectit en d’altres noms de llocs, com per exemple la via ferrada de les “Baumes Corcades”, que en català estàndard seria "Balmes Corcades".
altres

Visions personals

Aquest és un exemple clar de com era la vida quotidiana dels nostres avantpassats abans de l’arribada dels congeladors i de les neveres. Tots aquests vestigis són exemples materials per anar comprenent i descobrint la nostra història.

anterior tornar següent

-