Guaita romana

Històric Geogràfic Social Onomàstic

Tona (Osona)


Interès: Aturar-se

Pícnic: Sí

Guaita romana - imatge 1
Guaita romana - imatge 2
altres

Descripció

Del castell n’han perdurat poques restes. Destaca, però, una torre de planta quadrada, situada a l’angle nord-oest, que conserva una volta de canó i té una alçària d’uns set metres. Un fossar, excavat a la roca, de cinc metres d’amplada la separa del pla del castell. Ha estat datada dels segles X i XI encara que també s’ha dit que podia ser d’origen romà, sobretot a causa de la seva forma, i per la seva situació prop de les restes d’una via romana que unia Barcelona amb la Plana de Vic. De fet, a les excavacions es va trobar ceràmica medieval, però també romana i ibèrica.
historia

Informació històrica

El domini feudal del castell de Tona comprenia tot l’actual terme municipal d’aquest municipi i la parròquia de Sant Cugat de Gavadons. La primera notícia històrica del castell i de l’església situada al seu costat data del 13 de gener del 889, quan es va consagrar l’església. L’any 1107 Ramon Berenguer III, comte de Barcelona, va infeudar el castell al comte Bernat de Besalú. Però la manca de fills del seu matrimoni va fer que el castell tornés a mans del casal de Barcelona. No se sap ben bé quins van ser els feudataris del castell. En un document del 1073 es menciona Arnau de Tona com a vicari i batlle del castell de Tona. Al final del mateix segle el castell torna a mans directes del casal de Barcelona. A mitjan del XV, quan es va crear el comtat d’Osona, Pere el Cerimoniós va cedir la jurisdicció del castell al vescomte Bernat III de Cabrera, però aquest noble va caure en desgràcia i el castell passà de nou a la Corona. Al principi del s. XV, el rei Martí l’Humà va concedir un règim municipal als habitants del terme del castell, convertint-los així en ciutadans de Barcelona. L’any 1446 el Conestable de Portugal va fer enderrocar el castell, ja que era un important bastió durant la guerra remença, però els consellers de Vic s’hi van negar. L’any 1972 s’hi van fer prospeccions arqueològiques per determinar els orígens d’aquesta construcció. Actualment les restes del castell estan en procés de restauració.
altres

Visions personals

El Castell de Tona igual que l’església de Sant Andreu, és un lloc per aturar-te i contemplar vistes i història a la vegada. Ben bé davant del Matagalls, aquest turó ens mostra des del Montseny a Tavertet o els Pirineus. Una torre que de ben segur havia estat un punt de vigilància perfecte per aquell qui l’hagués utilitzat.

anterior tornar següent

-