Via romana

Històric Geogràfic Social Onomàstic

Balenyà - Hostalets (Osona)


Interès: Mirar i passar

Pícnic: No

Via romana - imatge 1
Via romana - imatge 2
Via romana - imatge 3
altres

Descripció

El tram que podem veure encara de la via romana que passava vora el Roc Gros pertanyia a una via secundària que unia, probablement, la via del Congost amb la via Republicana, que anava des de Caldes de Montbui (l’Aquae Calidae romana) a la plana de Vic. Són uns 30 metres de grans pedres ben col•locades fent del camí una calçada. Es pot veure el gruix de les pedres a l’inici (com es pot veure també a la fotografia superior) i així veure la capacitat de construir vies de comunicació a l’època de l’Imperi Romà.
historia

Informació històrica

Un dels aspectes importants que aportà el món romà va ser la instal•lació d’una xarxa viària per unir les ciutats principals. Posteriorment i al llarg de tot l’imperi jugaran un paper important en les relacions comercials. Catalunya es veu travessada des dels inicis de la romanització per la Via Augusta, que unia el Pirineu amb Cartago Nova i les terres del sud de la península. Una altre via emportant era la que anava de Tarragona a Lleida i seguia cap a Osca. El coneixement del traçat d’aquestes vies ens és donat per dos tipus de documentació: els itineraris, o descripcions literàries romanes de trajectes, i els mil•liaris, és a dir, les fites que amés d’indicar la distància, informaven dels responsables de la seva construcció. Els textos romans no ens informen malauradament de les petites vies de caràcter local, com serien les de la comarca d’Osona, o sigui la nostra via. Aquestes, doncs, només han pogut ser documentades per diversos mil•liaris i per algunes trobades arqueològiques i l’ajut de la documentació posterior, bàsicament medieval. Dues de les vies ausetanes han estat ben documentades i en coneixem el traçat. La primera, anomenada la via de Collsuspina, i que seria el precedent del tram inferior de la anomenada strata Francisca medieval, seria la més antiga. La segona és la del Congost. Està documentada per un conjunt de set mil•liaris. La via que descrivim, calculem que devia ser una via secundària que unia la via de Collsuspina amb la via del Congost ja que la seva trajectòria ens fa pensar això.
altres

Visions personals

Explicar-vos la història d’aquesta via ha estat una feina una mica complicada ja que no està documentada pràcticament a enlloc. Per això, encara ens fa més il•lusió donar a conèixer aquest tram de camí que per molta gent és ignorat i que de ben segur s’hi ha transitat per damunt durant molts segles.

anterior tornar següent

-