Mines del Grau

Històric Geogràfic Social Onomàstic

Balenyà - Hostalets (Osona)


Interès: Mirar i passar

Pícnic: No

Mines del Grau - imatge 1
altres

Descripció

Són dues mines, d’entre un metre i dos d'alçada, situades al peu del Roc Gros, a uns sis-cents metres sobre el nivell del mar. La Mina de Baix està situada al peu del camí de pujada al Roc Gros. Té una boca de dos metres d'amplada i un metre d'alçada i està inundada al llarg dels cent vuitanta metres de llargada; per tant, no s’hi pot entrar. La Mina de Dalt és a uns cent cinquanta metres del camí. És difícil de trobar ja que està molt tapada pels arbres i també perquè l’entrada és en un sot. Aquesta mina té una boca de dos metres d'amplada i un metre d'alçada; l'entrada és molt baixa i durant el transcurs del camí es troba alguna pujada o baixada. És una mina d’uns cent seixanta metres de llargada per on es pot caminar dempeus pràcticament a tot arreu. Dins la mina es troba un forat bastant profund ple d’aigua situat a mà esquerra; per tant, s’ha d’anar amb molt de compte i passar-hi pel costat. La mina no disposa de sistema d’il•luminació i, així doncs, tota persona que hi entri necessita anar ben equipada amb llum artificial.
historia

Informació històrica

Les mines van ser construïdes entre els anys 1940 i 1950, amb l’objectiu de trobar aigua per al poble de Centelles. Van ser excavades per una empresa privada anomenada Falgueres ja que un saurí (persona que detecta aigua subterrània)que va ser contractat els va dir que per aquella zona passava una deu d’aigua. Aquest punt interessava a l’empresa ja que pel desnivell natural, l’aigua baixaria al poble de Centelles sense la necessitat de ser bombada. Les excavacions es feien mitjançant una barrina de vuitanta o noranta cm i, un cop foradada la roca, hi introduïen la dinamita o pólvora necessària. Durant la nit es feien explotar i seguidament uns treballadors treien les roques de la mina; al matí següent, ja estava a punt per tornar a perforar. Un cop acabades les mines i al veure que no hi havia aigua, el saurí els va dir que la deu d’aigua passava entremig de les dues mines (estan disposades una damunt de l’altre i en diagonal) i després van fer un forat a la mina de dalt per veure si era cert i trobaven l’aigua més avall, però, tot i així, no en van trobar. Fa uns anys un altre saurí va tornar a dir que passava una deu d’aigua entremig de les dues mines i l’antic alcalde d’Hostalets de Balenyà va decidir perforar d’una manera vertical des del costat de la mina de dalt fins a la mina de baix per veure si se’n trobava, però la recerca no va tenir resultats. Les teories dels saurins van quedar desautoritzades.
altres

Visions personals

Tant nosaltres com el nostre informant, Josep Maria Puigdomènech, creiem que fer dues mines fiant-se d’una tècnica tan poc exacta com és la que utilitzen els saurins és una mica ridícul. Tot i així, això fa que ens trobem en un racó anecdòtic de la història recent d’un poble i per tant creiem convenient explicar-vos-ho.

anterior tornar següent

-