Sant Jaume de Viladrover (Balenyà)

Santuari de la Verge de l’Ajuda

Poua de gel Creu de Missió Mas el Pla Edifici de la Pista Santuari de la Verge de l’Ajuda Sant Fructuós de Balenyà. Parròquia de Sant Josep Sant Jaume de Viladrover o dels Bastons

La Pista. Ajuntament de Balenyà

Sant Fructuós de Balenyà. Parròquia de Sant Josep

Sant Jaume de Viladrover o dels Bastons

Mas el Pla
Creu de Missió

Poua de gel